“tre sjakkbrett produsenter tre sjakk sett i chennai”

21. Hard makt Aktører får oppfylt sine interesser fordi de kan betvinge eller belønne/straffe andre aktører Forutsetter dermed at aktørenes interesser er i konflikt og at en aktør får andre aktører til gjøre noe de egentlig ikke vil gjøre En inspirerende treningsbok mellomnivået i sjakk, med partistillinger fra unge spillere som eksempler. Halve boka er …