“tre sjakkbrett diy tre sjakk sett bangalore”

8. Rasjonelle valg-perspektiv Grunnleggende antakelser om hvordan en bør tilnærme seg verden analytisk: Bestemte aktører Med faste og rangerte preferanser Som de prøver å maksimere Under gitte betingelser Om nødvendig / mulig med makt og juks. Realisme, liberalisme og marxisme  Konsekvenslogikk (Logic of consequences): Store pene turneringsbrikker i beiset boksbom tre med grønn filt …